Fund Header Image

Help children from three schools participate in STEM fairs Fund

goal-icon-60px Created with Sketch.
$21,379.89 raised of $21,000.00 goal

The goal has been reached! You can still donate to show your support.

Icon - information Created with Sketch.

About

Подкрепи ученици от три училища да развият свои STEM проекти и да участват на научен фестивал през учебната 2023-2024 година! За провеждането на Sci-High клуб и фестивал в едно училище през учебната 2023-2024 година е необходима сумата от 7000 евро. Общият бюджет за три училища е 21 000 евро. Твоята подкрепа може да го осигури. За осъществяване на клуб Sci-High в едно училище оргазаницията: - обучава 4-ма учители за модератори на клуб Sci-High (обучението има за цел да ги запознае с иновативната методология, която използваме в Sci-High и която могат да използват като допълнителен инструмент в преподаването си) - предоставя готови разработени уроци за провеждане на клуба през учебната година - осигурява допълнително заплащане на 2-ма учители за провеждане на седмични сесии на клуба в училището и организация на училищен фестивал в края на учебната година - осигурява материали на учениците в клуба, за да построят своите прототипи, кампании, симулации - на всеки ученически отбор осигурява подходящ ментор от съответната научна област - подкрепя практическата насоченост на решенията като координира с училищния директор, институции и организации различни инициативи и дискусии - организира и заплаща транспорта на отборите до националния фестивал Sci-High в София, където на края на учебната година се състезават всички отбори, завършили успешно проектите си - подкрепя участия на отборите с техните Sci-High проекти в други състезания и олимпиади. (Две години подред ученически проекти от Sci-High клубовете вземат награди от състезанието SuperSTEM. През последната учебна година 2022/23 един от отборите взе награда от фестивала Fission на Американски колеж, а техен участник спечели Златен медал в предварителния кръг на международната СТЕМ олимпиада). Много от иновативните образователни проекти и инициативи са концентрирани в София и в частни школи. Ние вярваме, че децата в цялата страна имат потенциал, затова нашата цел е да имаме присъствие на място в училище и да покриваме повече области и конкретно такива, които имат по-голяма нужда от това. Тази учебна година фокусът ни е област Хасково. През 2023 година резултатът на Хасково на националното външно оценяване (НВО) в 7ми клас е 48 точки при среден за страната - 55 точки. Областта се намира на 18то място в страната по общ резултат от изпитите по БЕЛ и математика.

Your Donation Supports

Help children from three schools participate in STEM fairs Fund
0
Nonprofits
32
Supporters

Support this Fund

Education
Your donation supports the pool of 0 nonprofits

Fundraise for your cause. Create a Fund, invite people, and collect donations.

+ Start a Bright Fund